Preskoči na vsebino


Vnesite vaš naslov

Naše rajni, ki se pripročajo v molitev v letu 2021

Marija Užmah, Griže; Marija Kotnik, Griže; Zofija Skok, Liboje; Veronika Petek, Pongrac; Marjan Dolinar, Zabukovica; Milena Vulović, Zabukovica; Ivo Jakop, Celje-Migojnice; Marija Plevnik, Zabukovica; Stanislav Ožir, Brnica. Marta Laharnar, Griže. Gospod, daj jim večni pokoj in večna luč naj jim sveti, naj počivajo v miru. Amen.

Za +Zofijo Skok 2 sv. maši. za+ Marjana Dolinarja 2 sv. maši. Za + Ivota Jakopa 4 sv. maše. Za + Marijo Plevnik 2 sv. maša. Za  + Stanislava Ožirja 4 sv. maši. Za +Marto Laharnar 7 sv. maš. Hvala vsem darovalcem.

 

Lokacija:
Print Friendly and PDF