Preskoči na vsebino


Vnesite vaš naslov

Obnova III. dela fasade 2017 - št. 1.

V začetku novembra 2016 smo uspešno  poravnali finančne obveznosti do izvajalcev zidarskih del obnove drugega dela obnove fasade. Tako smo lahko  med novembrom  2016 in januarjem 2017 nadaljevali s pripravljalnimi deli za  obnovo III. dela  fasade naše župnijske cerkve.  Pripravljen je bil  popis del za izdelavo ponudbenega predračuna.    Po uskladitvi vseh potrebnih zadev  je bila v petek 10. februarja podpisana gradbena pogodba  z gradbenim podjetjem Oder o nadaljevanju del  na obnovi fasade. Predračunska vrednost  dela znaša dobrih 25.000,00€.  Če bo vreme primerno, bomo z deli  na Jožefovi kapeli  in delu ladje po pogodbi pričeli 1. aprila.  Predvideno  je, da bi z deli zaključili sredi meseca junija.  Med tem časom pa bomo poskušali tudi dokončati čiščenje podstrešja župnijske cerkve, kjer se je v minulih sto letih nabralo kar nekaj  odpadne strešne opeke in druge navlake, ki ne sodi   več pod streho cerkve.

V teku pa je tudi priprava projekta ureditve  okolice cerkve.  Upamo, da bo projekt do zaključka del na fasadi pripravljen in bomo, če bodo na razpolago potrebna sredstva,  nadaljevali z deli ureditve dvorišča cerkve.

 

Obnova fasade župnijske cerkve III. del – 2.

V petek, 7. aprila so delavci začeli odstranjevati cokel. V naslednjem tednu bi postavili delovni oder.  Med delavniki bo stranski vhod zaprt. Uporabljali bomo  vhod na pročelju- glavni vhod.  Ob nedeljah bo odprt tudi stranski. Oglasna deska se odslej nahaja na steni kaplanije.

Obnova fasade župnijske cerkve III. del – 3.

V petek, 7. aprila so delavci začeli odstranjevati cokel in ga že tudi nametali s »špricem«. Po praznikih nadaljujejo z delom.  Med delavniki bo stranski vhod zaprt. Uporabljali bomo  vhod na pročelju- glavni vhod.  Ob nedeljah bo odprt tudi stranski. Oglasna deska se odslej nahaja na steni kaplanije.

 

Obnova fasade župnijske cerkve III. del – 4.

V petek, 7. aprila so delavci začeli odstranjevati cokel in ga že tudi nametali s »špricem«. V minulem tednu so bili postavljeni zidarski odri. Izvajalci podjetja Oder so že tudi pričeli z zidarskimi deli. Ob delavnikih bomo uporabljali  vhod na pročelju- glavni vhod.  Ob nedeljah bo odprt tudi stranski. Oglasna deska se odslej nahaja na steni kaplanije.

Obnova fasade župnijske cerkve III. del – 5.

V minulem tednu, ki je  bil zaradi praznikov delovno krajši, so zidarji na zgornjem delu pročelja, nad rozetnim oknom, odstranili skupaj z okrasjem dotrajan omet. Potrebno je bilo tudi  ojačiti zidni venec  za podlogo  odkapne pločevine. Zidarji so že zakrpali   zid in ga ometali s prvim nanosom malte.  

V soboto, 30. aprila je potekala obsežna delovna akcija čiščenja podstrešja cerkve. Sodelovalo je 43.  Delavce: iz PGD Griže 16,  PGD Zabukovica 5, PGD Kasaze-Liboje 2 in 20 faranov.  Napolnili smo dva kamiona  z odpadno strešno opeko in drugim gradbenim materialom, ki se je v 130 letih nabral na podstrešju cerkve. Pol  kamiona pa smo napolnili z lesnimi ostanki.  Delali smo od 9. in do 13. ure. po končanem delu smo še  sedli za mizo.

Trenutno je stranski vhod popolnoma zaprt.

Oglasna deska se odslej nahaja na steni kaplanije.

Obnova fasade župnijske cerkve III. del –  6. 5. 2017

Minuli teden je bil zaradi praznikov delovno krajši. Po ogledu nadzornega, je bilo potrebno še dodatno odstraniti dobrih 15 m2  votlega ometa. V celoti so že zidarji ometali cokle. Napravljen je že tudi utor na pročelju za položitev jeklene vezi. Sedaj bo potrebno še napraviti notranjo bentonsko armirano vez. Pokazala se je tudi potreba po ojačitvi prečne lege, ki je zaradi občasnega zamakanja skozi rozetno okno začela trohneti.  

V soboto, 30. aprila je potekala obsežna delovna akcija čiščenja podstrešja cerkve. Sodelovalo je 43. delavcev: iz PGD: Griže 16, Zabukovica 5, Kasaze-Liboje 2 in 20 faranov. Napolnili smo dva kamiona z odpadno strešno opeko in drugim gradbenim materialom, ki se je v 130 letih nabral na podstrešju cerkve. Pol kamiona pa smo napolnili z lesnimi ostanki. Delali smo od 9. in do 13. ure. po končanem delu smo še sedli za mizo. Stranski je vhod zaprt.

 

Obnova fasade župnijske cerkve III. del – 7.  14. 5. 2017

V minulem tedni, ko smo slavili pankraški teden,  je bila izdelana in nameščena  jeklena vez. pred tem pa so  bile še z cementnim mlekom zalite nastale razpoke. Na notranji strani nad obokom  so zidarji   še napravili betonsko vez.  Na  pročelju fasade Jožefova kapele so že z grobo malto delno napravljeni novi okrasni elementi, stari so bili odstranjeni zaradi  velike poškodovanosti.. Prav tako so že napravljene okenske lizene.   

Obnova fasade župnijske cerkve III. del – 8.   20. 5. 2017

V minulem tednu so zidarji izdelovali stensko okrasje z grobim ometom. Okoli oken so bile izdelane bordure (okrasni trak okoli oken) in z finim ometom zaribane okenske špalete. Konec maja nas čaka plačilo prve gradbene situacije. Hvala vsem, ki ste že prispevali svoj dar za obnovo fasade letošnjega leta.

Obnova fasade župnijske cerkve III. del – 9.  28. 5. 2017

V minulem tednu so zidarji nadaljevali z izdelavo novega stenskega okrasje z grobim ometom. Okoli oken so dokončali bordure (okrasni trak okoli oken) in s finim ometom zaribane okenske špalete. Konec maja nas čaka plačilo prve gradbene situacije v vrednosti cc 10.000,00€

Obnova fasade župnijske cerkve III. del – 10.  3. 6. 2017

V minulem tednu so zidarji zaključili s fino  obdelavo stenskega okrasja. Na podstrešju je bila z jeklenim U profilom ojačana  vezna lega pri rozetnem oknu, ki je bila zaradi minulega zamakanja že načeta.   Prihodnji teden, v kolikor bo vreme ugodno, bi naj  zidarji začeli z deli na finem zaključnem sloju. Sledi izvedba kleparskih del, popravilo strehe nad Jožefovo kapelo in  pleskanje stavbnega pohištva. Po 18. juniju pridejo na vrsto pleskarska dela  in odstranjevanje zidarskih odrov.

Prejeli smo že tudi gradbeno situacijo za izvršena dela v mesecu aprilu in maju. Vrednost opravljenih del znaša  9.874,55 €.

Obnova fasade župnijske cerkve III. del – 11. 11. junija 2017

V minulem tednu so zidarji zaključili z nanosom zaključnega sloja fasadnega ometa. Dober teden se bo sveži omet sušil, predno pride na vrsto pleskanje. V tem času bodo izvedena kleparska dela, popravilo strehe nad Jožefovo kapelo in  pleskanje stavbnega pohištva. Če bo potekalo vse po načrtu, bi pred 25. junijem odstranili zidarske odre.

Prejeli smo že tudi gradbeno situacijo za izvršena dela v mesecu aprilu in maju. Vrednost opravljenih del znaša  9.874,55 €. Račun je bil poravnan  8. junija. Hvala vsem darovalcem.

Obnova fasade župnijske cerkve III. del – 12.  18. 6. 2017

V minulem tednu je bilo na gradbišču bolj mirno. Izvedena so bla le kleparska dela, popravilo strehe nad Jožefovo kapelo. V tednu, ki je pred nami so predvidena  pleskarska dela. Če  bo šlo vse po načrtih, bi v petek odstranili  gradbene odre.

Prejeli smo že tudi gradbeno situacijo za izvršena dela v mesecu aprilu in maju. Vrednost opravljenih del znaša  9.874,55 €. Račun je bil poravnan  8. junija. Hvala vsem darovalcem.

Obnova fasade župnijske cerkve III. del – 13.  25. 6. 2017

V minulem tednu je bilo na gradbišču povsem mirno. Ker fasada še ni bila dovolj suha, in zaradi nestanovitnega vremena, se bodo pleskarska dela po napovedi pleskarjev opravila v tem tednu.  Če  bo šlo vse po načrtih, bi v sredo odstranili  gradbene odre. Potekajo pa dela pri ureditvi sanitarnih vodov kaplaniji.

 

Obnova fasade župnijske cerkve III. del – 14. 2. 7. 2017

V ponedeljek, 26. 6. so bile odstranjene zaščitne zavese  in  pleskarji so lahko pričeli s pleskanjem   obnovljenega dela fasadne površine. Zaključena so bila tudi kleparska dela, ki so bila vezana na pleskanje.  Popoldne  so bila še očiščena okna. V torek se je pravil pregled opravljenega dela. Ugotovljeno je bilo, da je delo dobro opravljeno. Tako so delavci lahko pričeli ob 11. uri z odstranjevanjem gradbenih odrov.  Ob 16.00 uri je bilo delo zaključeno. Pred nami je zasijal še zadnji del obnovljene in prenovljene fasade naše župnijske cerkve.

V petek so delavci še očistili gradbišče. 

Tako je  bilo v treh letih /2015-2017/opravljeno zahtevno delo prenove in obnove zunanjosti župnijske cerkve. Cerkev je dobila podobo, kakršno je imela ob izgradnji pred dobrimi 130 leti. Hvala vsem, ki s svojimi darovi pomagate pokrivati stroške obnove.

V juliju bomo začeli z izdelavo  še nadstreška nad stranskim vhodom.

Po  izdelavi načrta prenove dvorišča, pa naš  še čaka kar zahtevno delo ureditve neposredne okolice cerkve.

Lepo tudi teče delo pri ureditvi sanitarnih in vodovodnih vodov v kaplaniji. S prenovo bo tudi znova  uporabni zunanji WC. Novo podobo bo dobil tudi del vzhodne fasade.

 

11. uri z odstranjevanjem gradbenih odrov.  Ob 16.00 uri je bilo delo zaključeno. Pred nami je zasijal še zadnji del obnovljene in prenovljene fasade naše župnijske cerkve.

V petek so delavci še očistili gradbišče. 

Tako je  bilo v treh letih /2015-2017/opravljeno zahtevno delo prenove in obnove zunanjosti župnijske cerkve. Dobila je podobo, kakršno je imela ob izgradnji pred dobrimi 130 leti.

V juliju bomo začeli z izdelavo  še nadstreška nad stranskim vhodom.

Po  izdelavi načrt prenove dvorišča, pa naš  še čaka kar zahtevno delo ureditve neposredne okolice cerkve.

Lepo tudi teče delo pri ureditvi sanitarnih vodovodnih vodov v kaplaniji. S prenovo bo tudi znova  uporabni zunanji WC.

 

Obnova fasade župnijske cerkve III. del – 15. - 23. 7. 2017

Delo na sami fasade cerkve je bilo konec junija zaključeno.  Ko dobimo potrebne podatke iz ureditvenega načrta dvorišča, bomo še postavili  nadstrešek pri stranskem vhodu in prvi del prezračevalne kinete ob zahodnem delu fasade.

Dobili smo tudi drugo gradbeno situacijo v vrednosti 13.607,00  €.  V plačilo zapade v drugi polovici avgusta.

Počasi teče delo pri ureditvi sanitarnih in vodovodnih vodov v kaplaniji. V uporabno stanje bo prenovljen tudi zunanji WC s splakovanjem. Prav tako bo novo podobo dobila fasada na vzhodni strani, ki je bila že precej poškodovana in je vidna s pokopališča. V načrtu je tudi ureditev centralnega ogrevanja v mežnaričnem stanovanju.

Obnova fasade župnijske cerkve III. del – 16.   20.8.2017

Začeli smo pripravljati izvedbeni načrt za izdelavo prezračevalne kinete na zahodni strani cerkve. To delo bo povezano s postavitvijo zaščitnega nadstreška pri stranskem vhodu. Dva nadstreška pa sta že dobila končno podobo.

Minuli teden je bila tudi delno poravnana 2. gradbena situacija. Celotni znesek znaša 13.602,32 €. Poravnanega je bilo 10.600,00 €. Več sredstev ni bilo na razpolago. Hvala vsem dosedanjim darovalcem.

Minuli teden je bilo za obnovo fasade darovano 1.920,00 €. Hvala darovalcem za velikodušni dar.

Obnova fasade župnijske cerkve III. del – 17.  3.9.2017.

Začeli smo pripravljati izvedbeni načrt za izdelavo prezračevalne kinete na zahodni strani cerkve. To delo bo povezano s postavitvijo zaščitnega nadstreška pri stranskem vhodu. Dva nadstreška pa sta že dobila končno podobo.

Minuli teden je bil poravnan še preostali del II. gradbene situacije v vrednosti 3.002,32 €. Hvala vsem, ki ste pomagali zbrati omenjeno vsoto.

Smo pa že prejeli tretjo gradbeno situacijo v vrednosti 5.593,32 €, ki zapade konec meseca septembra.

Napravljen je že tudi obračun za do sedaj opravljena sanacijska in obnovitvena dela pri stari kaplaniji pri urejevanju sanitarnih, vodovodnih in kanalizacijskih vodov, zamenjava oken, vrat in obnova vzhodne fasade.  Vrednost opravljenih del znaša    12.723,38 €. Čaka še ureditev centralnega ogrevanja.  

Obnova fasade župnijske cerkve III. del – 23.  5.11. 2017

Zahvala  ob 3. dobrodelnem  koncertu v nedeljo, 29. oktobra 2017

V nedeljo, 29. oktobra smo uspešno izpeljali 3. dobrodelni koncert za obnovo fasade župnijske cerkve. Iskrena hvala  pevcem in glasbenikom iz domače župnije ter od drugod, ki so pripravili dveurni  program lepe glasbe. Nastopili so:   Ansambel  L.A.Ž, Ansambel Kaplja, Ansambel Poziv, Asim in Štajerska mornarica, Citrarski  trio Gabrovec-Grobelnik, Griški kvintet, Lara Tanšek, Mešani pevski zbor  Griže, MJAV, Pevke treh vasi, Skupina Ubrane strune, ŽPZ KUD Svoboda Griže. Prav tako hvala Davidu, ki je pripravil povezovalne niti. Hvala gospodinjam, ki so prispevale pestro izbiro kuhinjskih dobrot in Društvu podeželskih žena za pripravo pogostitve nastopajočih in drugih. Hvala kmetiji Tratnik za darovani kruh. Hvala Mesarstvu Jure Užmah za mesne dobrote. Hvala g. Igorju Korošcu, ki je poskrbel za  brezhiben tehnični potek in celotno ozvočitev koncerta. Hvala Kulturnemu društvu Svoboda Griže za darovano dvorano in hišniku g. Slavku Grmu   za pomoč. Hvala PGD Griže za pomoč pri parkiranju in obveščanju. Hvala KS Griže za logistično pomoč.  Hvala  članom ŽPS  in drugim, ki so z zavzetostjo prevzeli predprodajo vstopnic.

Z dobrodelnim koncertom, darovi podjetnikov in Občine Žalec smo zbrali 6.155,00 €. Z zbranimi darovi smo lahko v petek, 3. novembra  poravnali 2. obrok III. gradbene situacijo v vrednosti 7.066,70 €. Po tej gradbeni situaciji še ostane dolg  4.730 €.  V končnem obračunu pa bo še potrebno poravnati kleparska dela,  postavitev nadstreška pri stranskem vhodu in  zaključni račun za gradbena dela.   Hvala vsem, ki ste z nakupom karte  in drugimi darovi  omogočili zmanjšati obveznosti do delavcev, ki opravili svoje delo. Hvala vam za vse kar še boste namenili za obnovo župnijske cerkve in tudi za  druga dela v župniji.

 

 

 

 

 

 

Lokacija:
Print Friendly and PDF