Preskoči na vsebino


Vnesite vaš naslov

Nadaljevanje del pri obnovi in prenovi dvorišča župnijske cerkve 2020           Poročilo I:  - 23. 2. 2020

  1. V mesecu marcu je potrebno poravnati še drugi del obračuna zaarheološka dela iz leta 2019. Gre za obdelavo najdenih arheoloških ostalin. Po zakonu je stroške obdelave dolžan poravnati investitor. Vrednost znaša 11.533,21€.
  2. V mesecu februarju smo začeli pripravljatidokumentacijo, popis del in pridobitev ponudbe za izvedbo letošnjih del.Po predvidenem programu bi zvedli dela ureditve odvodnjavanja meteornih voda po zahodni strani cerkve. Sledil bi izkop pohodnih in povoznih površin in njihovo utrjevanje z ustreznim gramozom.
  3. V letošnjem letuje tudi predvidena ponovna postavitev nagrobnega spomenikaod grobnice. Delo je zahtevno, ker je potrebno vse nagrobne elementeobdelatiza namestitev ob postavljeno betonsko nosilno steno.
  4. V Letopisu štev. 17 je tudi v sredini natisnjen načrt ureditve okolice cerkve, kjer si lahko ogledati celotno zadeva za lažjo predstavitev opravljenih in še predvidenih del.
  5. Z deli bi po predvidenem načrtu nadaljevali po veliki noči.Terminski načrt je odvisen od vremena in od razpoložljivih finančnih sredstev.
Lokacija:
Print Friendly and PDF