Obvestila Tukaj lahko najdete različna obvestila.http://zupnija-grize.rkc.si/index.php/content/display/653<![CDATA[Ponovno odpiranje cerkva]]><![CDATA[NOVA NAVODILA SLOVENSKIH ŠKOFOV ZA OBHAJANJE BOGOSLUŽJA]]><![CDATA[Naši rajni 2021]]><![CDATA[Dogodki v župniji 2021]]><![CDATA[Navodila slov. škfov za november 2020]]><![CDATA[Poslanica nadškofa Stanislava Zoreta]]><![CDATA[Obnova dvorišča žup. cerkve 2020]]><![CDATA[Naši rajni 2020]]><![CDATA[Dogodki v župniji 2020]]><![CDATA[Sv. krst ]]>