Preskoči na vsebino


Vnesite vaš naslov

 

V torek, 11. februarja je bil 11. občni zbor ŽK Griže.  Na njem je bilo podano poročilo o delu v letu 2019,  finančno poslovanje in program dela v letu 2020 v okviru možnih sredstev.

  Poročilo za leto 2019

 1. ŽK Griže šteje 10 rednih in 3 izredne sodelavce.
 2. V letu 2019 smo opravili 608 ur prostovoljnega dela.
 3. Prehrambni artikli so se delili vsak 2. torek v mesecu oz. po dogovoru.
 4. V letu 2019 jer bilo 10 delitev hrane in drugih potrebščin. Na ta dan se je opravilo tudi čiščenje župnišča.
 5. Po pomoč prihaja 32 družin, to je 95 družinskih članov. Posebej je še 9 prejemnikov starejših od 65. let in 20 prejemnikov mlajših od 65. let.Tako skupno dobiva pomoč preko ŽKG 124 oseb, kar je nekoliko manj kot v letu 2018, ko je prejemalo pomoč 132 oseb.
 6. Količina razdeljene hrane je razvidna v razpredelnici.
 7. ŽKG je pripravila božične in velikonočne pakete, ki so vsebovali (prašek, mila, čistila, otroška hrana, prigrizki, kava, konzerve, juhe, čaji, keksi). Nakup se je pokril iz sredstev ŽK Griže
 8. Razdelila se je tudi hrana in drugi artikli, kar je bilo pripeljano iz skladišča Škofijske Karitas v Vrbju ali nabavljena iz lastnih sredstev.
 9. Ob zahvalni nedelji 2019 v mesecu novembru je ŽK Griže prejela tudi zahvalne darove iz župnije Šempeter in jih potem razdelila med prejemnike pomoči ŽK Griže.
 10. Sodelavci ŽKG so sodelovali pri čistilni akciji pri vseh treh cerkvah, soboto 6. aprila.
 11. Sodelavci ŽKG so pripravili 35 cvetnih butar in jih ponudili za cvetno nedeljo.
 12. -v soboto 17. avgusta so sodelavci ŽKG pripravili 9. srečanje starejših pri sv. Neži, ki jo je vodil gospod Miro Šlibar, bolniški duhovnik. Nato je sledila pogostitev pod šotorom, ki se jo je udeležilo 85 starejših.
 13. Avgusta je ŽKG razdelila šolske potrebščine za 37 otrok.
 14. ŽKG je sodelovali pri miklavževanju, 5. 12. za 98 otrok.
 15. V adventni delavnico so sodelavci ŽKG izdelali 30 kom adventnih venčkov in jiponudili na 1. adventno nedeljo.
 16. V mesecu decembru je ŽKG pripravila darilni paket za čistilke in krasilke naših cerkva.
 17. V decembru so člani ŽKG obiskali in obdarili starejše po domovih.
 18. Skozi vse leto so v cerkvi na razpolago nagrobne sveče, darovi zanje so namenjeni delovanju ŽKG.

 

 1. Razdeljena pomoč:

 

Količina

Enota

Vrednost  €

po enoti

Skupna vrednost

2019

2019

2019

2.868

L mleko

0,84

   2.409,12

270

Kg špageti 

,64

      172,80

270

Kg polžki

3

      810,00

348

Kg riž

1,2

      419,16

740

Kg moka

0,47

      347,80

864

Kom konzerv fižola 0,80 kg

1,84

   1.589,76

768

Kom konzerv 0.40 kg paradižnika-pelati

1,09

      837,12

735

L olje

1,7

   1.249,50

500

Kg sladkor

,90

      450,00

360

Kg Pralni prašek

12

   4.320,00

400

Kg Jabolka

1

      400,00

600

Krompirja

0,60

      360,00

60

Kom velikonočnih paketov

20,00 €

   1.200,00

60

Kom božičnih paketov

20,00 €

   1.200,00

 

Razni drugi artikli

 Skupna vrednost

   3.000,00

80

Paketi za starejše

5,00 €

      400,00

 

Skupna vrednost razdeljene pomoči

 

  19.165,26

 

NAČRT DELA  ZA LETO 2020

 1. Delitev hrane vsak 2. torek v mesecu oz. po dogovoru, glede na zaloge.
 2. Mesečno skrbeli za čiščenje župnišča.
 3. Izvedba postne akcije za družino v stiski.
 4. Čistilna akcija, 28. marca.
 5. Izdelovanje cvetnih butaric, petek, 3. aprilaob 16.00 h.
 6. Srečanje starejših, 22. avgusta.
 7. Nabava šolskih potrebščin.
 8. Izdelava adventnih venčkov 27.novembra ob 16.00 h.
 9. Obdaritev krasilk in čistilkcerkva.
 10. Obiski starejših v domovih in doma, da jih obdarimo.
 11. Sodelovali v pripravi miklavževanja.
 12. Poskrbeli za nagrobne sveče.
 13. Hvala vsem ki podpirate delo ŽK Griže, tako finančno kot materialno ali z molitvijo.                             ŽK Griže.

 

                  Sredstva za delovanje Karitas

 

ŠK Celje pomaga z donirano hrano in iz zalog evropskega sklada. Izdelujemo venčke, butare, nudimo sveče v cerkvi, nedelja Karitas, Občina Žalec, župnija Šempeter ob zahvalni nedelji, dobrotniki naše župnije, ki nam pomagajo tako finančno kot materialno. V letu 2019 smo za delovanje ŽK Griže porabili: 3.687,60 €. Hvala vsem darovalcem. Hvala g. Andreju Roglu za vse prevoze, hvala gospodu župniku za vso podporo pri našem delu. Velika hvala pa gre vsem sodelavkam in sodelavcem za njihovo prostovoljno delo. Bog vam povrni.

                                                   ŽK Griže.

Lokacija:
Print Friendly and PDF