Preskoči na vsebino


Vnesite vaš naslov

Naše rajni, ki se pripročajo v molitev v letu 2021

Marija Užmah, Griže; Marija Kotnik, Griže; Zofija Skok, Liboje; Veronika Petek, Pongrac; Marjan Dolinar, Zabukovica; Milena Vulović, Zabukovica; Ivo Jakop, Celje-Migojnice; Marija Plevnik, Zabukovica; Stanislav Ožir, Brnica. Marta Laharnar, Griže. Anton Kalšek, Liboje; Anže Centrih, Žalec-Oplotnica. Ana Jelen, Kasaze; Anton Kanič, Migojnice (Vojnik).; Marija Gaberšek r. Okorn, Griže; Zdenka Pilko, Šentvid pri Grobelnem-Brnica;Jože Vošnjak, Bezovnik; Leopold Valant; Dragica Kelhar, Zabukovica; Jelka Pražnikar, Zabukovica; Jožef Plahuta, Žalec; Alojzija Kanič, Migojnice; Zdravko Srebot, Pongrac; Martina Maček, Zabukovca; Franc Vidovič, Migojnice; Romana Kitek, Zabukovica;  Mihael Zapušek, Zabukovica; Ivanka Petrovec, Zabukovica,  Ivan Kelner, Brnica; Edvard Zupanc, Kasaze; Olgica Toplak, Kasaze; Alojz Zeme, Liboje; Marija Tominšek, Griže; Vincenc Albin Čater, Griže; Antonija Ošlak, Kasaze; Viljem Ajtnik, Zabukovica; Drago Vasle, Zabukovica;Ana Poteko, Migojnice; Aleksander Jegrišnik, Migojnice; Doroteja Korent,Griže. Gospod, daj jim večni pokoj in večna luč naj jim sveti, naj počivajo v miru. Amen.   Za + Vinkota Čaterja 2 sv. maši. Za + Antonijo Ošlak 1. sv. mašo in 30.00 € za obnovo dvorišča. Za + Ano Poteko 1. sv. maš. Za Dorotejo Korent  2. sv. maši..

 

 

Lokacija:
Print Friendly and PDF