Preskoči na vsebino


Vnesite vaš naslov

Nadaljevanje del pri obnovi in prenovi dvorišča župnijske cerkve I.

V mesecu maju-juniju je prevideno, da bi nadaljevali lansko leto prekinjena dela pri urejevanju dvorišča cerkve. Dela se bodo izvajala na zahodni in južni strani dvorišča. Prehod bo v tem času moten in po potrebi tudi zaprt.  Se priporočamo za vaše darove za pokrivanje stroškov  predvidenih del. Hvala za vaše darove.

Dela  pri obnovi in prenovi dvorišča župnijske cerkve v juliju 2021 II.

Dela pri urejevanju in prenovi dvorišča cerkve so se pričela. Najprej bodo delavci dokončali kanalizacijsko omrežje za odvajanje strešne vode iz strehe cerkve in kaplanije. Potem pride na vrsto kanalizacijsko omrežje za odvajanje vode s pohodnih poti. V nadaljevanju je predvidena utrditev pohodnih poti in položitev električnih vodnikov za razsvetljavo dvorišča. Prehod bo v tem času moten in po potrebi tudi zaprt. Se priporočamo za vaše darove za pokrivanje stroškov  predvidenih del. Hvala za vaše darove.

Dela  pri obnovi in prenovi dvorišča župnijske cerkve –IV..- julij.

Dela pri urejevanju in prenovi dvorišča cerkve se po predvidenem načrtu nadaljujejo. Polaganje novi kanalizacijskih vodov za odvajanje strešne in površinske vode, ter vgrajevanje različnih jaškov je v glavnem zaključeno. Sledi zapiranje  izkopanih kanalov. V nadaljevanju je predvidena utrditev pohodnih poti in položitev električnih vodnikov za razsvetljavo dvorišča. Prehod bo v tem času moten in po potrebi tudi zaprt. Se priporočamo za vaše darove za pokrivanje stroškov  predvidenih del. Hvala za vaše darove.

Dela  pri obnovi in prenovi dvorišča župnijske cerkve –V.- julij.

 

Dela pri urejevanju in prenovi dvorišča cerkve se po predvidenem načrtu nadaljujejo. Zaradi dopustov delavcev se je delo upočasnilo. Opravljeni je bilo delo na obdelavi jaškov in delno zasipavanje izkopanih  kanalov. Pripravljen je izkop za novo elektro omarico in pripravljen  električni vodnik za zunanjo razsvetljavo. Se priporočamo za vaše darove za pokrivanje stroškov  predvidenih del. Hvala za vaše darove.

Dela  pri obnovi in prenovi dvorišča župnijske cerkve –VI.- avgust.

Dela pri urejevanju in prenovi dvorišča cerkve so bila do petka v mirovanju. Večina delavcev je na letnem dopustu. Narejen je bil pregled gradbene knjige za mesec julij, ki je osnova za  izstavitev gradbenega obračuna za mesec julij. V petek, 6. avgusta so se nadaljevala dela z zasipavanjem kanalov na dvorišču kaplanije in ostalih odprtih kanalov na zahodni strani dvorišča cerkve. Če bodo prihodnji teden na razpolago delavci, se nadaljuje izkop pohodnih poti. Priporočamo  za vaše darove za pokrivanje stroškov  predvidenih del. Hvala za vaše darove.

Dela pri prenovi dvorišča župnijske cerkve –VII.- avgust.

Dela pri urejevanju in prenovi dvorišča cerkve so bila tudi minuli teden v v mirovanju. Delavci  so na letnem dopustu. Narejen je bil pregled gradbene knjige za mesec julij, ki je osnova za  izstavitev gradbenega obračuna za mesec julij. Tako  smo v četrtek, 12, 8.  prejeli finančni obračun za opravljena dela v juliju.  Obračun znaša 15.760,42 €.  Situacijo je potrebno poravnati do 20. avgusta. Priporočamo  za vaše darove za pokrivanje stroškov  predvidenih del. Hvala za vaše darove.

Dela pri prenovi dvorišča župnijske cerkve –VIII.- avgust.

Dela pri urejevanju in prenovi dvorišča cerkve so bila tudi minuli teden v v mirovanju. Delavci  so na letnem dopustu ali pa na bolniški, tako je bilo sporočeno iz podjetja. Finančni obračun, ki smo ga prejeli v  četrtek, 12. 8.  za opravljena dela v juliju in znaša 15.760,42 je bil poravnan v četrtek, 19. avgusta.  Hvala vsem, ki ste minuli teden darovali potrebna sredstva

 

Dela pri prenovi dvorišča župnijske cerkve –IX.- september

Dela pri urejevanju in prenovi dvorišča cerkve so bila ves mesec avgust in polovica septembra v mirovanju. Dogovorjeno je, da bi z deli nadaljevali v v ponedeljek, 13. septembra. Upamo, da se bo napoved uresničila in začeli pripravljati podlago za utrditev pohodnih površin. Hvala vsem, ki ste minulih tednih darovali potrebna sredstva za poplačilo opravljenih del.

Dela pri prenovi dvorišča župnijske cerkve –X.- september

Dela pri urejevanju in prenovi dvorišča cerkve so bila ves mesec avgusta in septembra v mirovanju. Dogovorjeno je bilo, da bi z deli nadaljevali v  ponedeljek, 13. septembra. Žal se ni to zgodilo, čeprav je bil ponovni začetek del dogovorjen na samem gradbišču v sredo, 15.septembra. Hvala vsem, ki ste minulih tednih darovali potrebna sredstva za poplačilo opravljenih del.

 

Dela pri prenovi dvorišča cerkve –XI. oktober.

 

Po dveh mesecih in pol mirovanja na gradbišču dvorišča župnijske cerkve so se znova oglasili  delovni stroji v sredo, 20. oktobra.  Pričel se je izkop in utrjevanje z novim nasipom pohodnih poti. Če bo delo potekalo po načrtu, bi do praznikov končali z večjimi deli. Po praznik pa bi še  opravili zaključna dela, ki so previdena za to leto.  Hvala vsem, ki ste že darovali potrebna sredstva.

Dela pri prenovi dvorišča cerkve –XIII. november.

 

Zadnji teden meseca oktobra je delavcem gradbenega podjetja Oder uspelo opraviti izkop pohodnih poti. Za  izkop je ostalo samo še  na južni strani okoli 8 metrov. Izkopane pohodne poti so bile ponovno nasute z gramozom.  Tako smo v dobrih desetih dnevih opravili večino predvidenega dela pri pripravi pohodnih poti  za  dokončno zunanjo ureditev, ki pride na vrsto prihodnje leto.  Po praznikih nas čaka se fina obdelave celotne trase  in postavitev temeljev za  drogove zunanje razsvetljave. S tem delom bi pričeli v ponedeljek, 8. novembra, če bo vreme primerno.. Za vstop v cerkev uporabljamo stranski vhod. Hvala vsem, ki ste že darovali potrebna sredstva.

Dela pri prenovi dvorišča cerkve –XVII. december.

Začeli smo s pripravami za izdelavo zaključne površine  pohodnih poti. V prvem sklopu se v dogovoru z izvajalcem izdelujejo pokrivne plošče prezračevalnega kanala. Minuli teden so že bile položene na zahodni in južni strani. Manjkajo še vogalne plošče, ki bodo izdelano po meri.  Prihodnji teden bodo ob ugodnem vremenu namestili plošče še na vzhodni strani.

Ostala dela, ki so še ostala, bodo prišla na vrsto v prihodnjem letu, saj je že prišla prava zima. Prejeli  smo obračun izvedenih del v mesecu oktobru. 2. situacija znaša 14.034,83€ in jo je potrebno poravnati do konca meseca novembra. Hvala vsem, ki ste že v minulih dnevih namenili svoj dar.   Vsota še ni v celoti zbrana.   Za vstop v cerkev znova uporabljamo samo stranski vhod.

Dela pri prenovi dvorišča cerkve –XVIII  december.

Začeli smo s pripravami za izdelavo zaključne površine pohodnih poti. V prvem sklopu se v dogovoru z izvajalcem izdelujejo pokrivne plošče prezračevalnega kanala. Delavci so pokrivne plošče že položili po celotni dolžini prezračevalnega kanala.  S tem smo dobili   prvi del  zaključne podobe  ureditve dvorišča in končno višino, ki bo merodajne tudi za pohodne poti.

Ostala dela, ki so še ostala, bodo prišla na vrsto v prihodnjem letu, saj je že prišla prava zima. 2. situacija je bila poravna z zamikom, ker ni bilo na voljo dovolj finančnih sredstev.  Hvala vsem, ki ste že v minulih dnevih namenili svoj dar. Za vstop v cerkev uporabljamo samo stranski vhod.

 

Lokacija:
Print Friendly and PDF