Preskoči na vsebino


Vnesite vaš naslov

Marko Gabrovšek, Liboje; Josip Gluhak, Petrovče; Gabriel Potočnik, Zabukovica; Marta Gojznikar, Pongrac; Petra Plevnik, Zabukovica; Marija Kroflič; Justina Sternad, Griže; Neža Šuster iz Bezovnika; Anton Bučej, Liboje: Silva  Kos, Žalec; Silva Pavlič Brežnik, Griže; Ela Vesel, Griže;Stanislava Škafar, Zabukovica; Jožefa Petek, Pongrac; Vladimir Čater, MIgojnice; Martin Pilko, Brnica.. Marija Črnjavič, Pongrac; Darinka Novak, Griže; Marija Zeme , Liboje; Bojan Dosedla, Zabukovica; Ivan Tomažič, Kasaze; Neža Dolinar, Zabukovica; Mirko Maklaužič, Pongrac.. Za + Nežo Šuster 4 sv. maše in 110,00 za dvorišče cerkve. Za + Silvo Kos 1. sv. maša.  Za + Silvo Pavlič Brežnik 3. sv. maše in 50,00 za dvorišče. Za + Elo Vesel  16 sv. maš in 620,00 € za obnovo dvorišča; za + Stanislavo Škafar ste darovali za 6 sv. maše in 240,00 za obnovo dvorišča župnijske cerkve. Za + Markota Gabrovška je darovanih 13 sv. maš in 170.00 € za obnovo dvorišča župnijske cerkve. Za + Josipa Gluhaka 1 sv. maša in 30,00 € za obnovo dvorišča cerkve. Za + Marto Gojznikar  34 sv. maš in 1.175,00€ za obnovo dvorišča župnijske cerkve. Za  + Petro Plevnik 1. sv. maša. Za + Justino Sternad  17 sv. maš in 370,00 € za dvorišče; Za + Silvo Pavlič Brežnik 3. sv. maše in 50,00 za dvorišče. Za + Elo Vesel  16 sv. maš in 620,00 € za obnovo dvorišča; za + Stanislavo Škafar ste darovali za 6 sv. maše in 360,00 za obnovo dvorišča župnijske cerkve. Za + Martina Pilko za 22. sv. maš in 60,00 € za dvorišča.Za+ Darinko Novak 12. maša in 665,00 € za dvorišče žup. cerkve. Gospod, daj jim večni pokoj in večna luč naj jim sveti, naj počivajo v miru. Amen.

Lokacija:
Print Friendly and PDF