Preskoči na vsebino


Vnesite vaš naslov

Obnova dvorišča 2022 januar  I.

Načrtovana dela za leto 2022 pri obnovi dvorišča župnijske cerkve so že začela teči.  Minuli teden je kamnosek pričel s postavitvijo nagrobnega spomenika grobnice, ki je bil pred obnovo fasade vzidan v steno cerkve. Za novo postavitev je bila napravljena betonske oporna stena v vrsti duhovniških nagrobnikov. Nagrobni spomenik je bil zaradi smoga in kislega dežja že močno umazan. V delavnici je kamnosek vse dele spomenika temeljito očistil, da je kamen znova dobil prvotni izgled. Postavljen je že spodnji del. Osrednji del bo postavljen v mesecu februarju. Na dveh ploščah, ki so bile doslej prazne, bodo v soglasju z ZVKD napisana imena vseh duhovnikov vikarjev in župnikov, ki so delovali na področju griške župnije po letu 1500.

Seznam vseh delujočih duhovnikov si lahko ogledate v našem knjižnem delu Zgodovina griške župnije sv. Pankracija. Potem še sledi postavitev zaključnega dela. Čiščenje nagrobnih delov in sama postavitev je kar zahtevno delo.

K obstoječim duhovniškim nagrobnim spomenikom, bomo dodali še  nagrobni spomenik župniku in velikemu čebelarju Ivanu Goličniku, ki je v Grižah delovala med leti 1780 - 1807 in je postavil predhodnico današnje župnijske cerkve. Pokopan je bil na griške pokopališču, a se je spomin na njegov grob  po drugi svetovni vojni izgubil. Prav pa je, da ohranjamo živ spomin na njegovo delo, ki ga je opravil v našem kraju, tudi s ponovno postavitvijo spominskega nagrobnika.

Celotna obnova in sama postavitev  z dodanimi napisi in nagrobni spomenik župniku Goličniki je ocenjena med 10 - 13 tisoč €. Tečejo že tudi pogovori z gradbenim podjetjem Coston iz Ljubljane, ki je  specializirano za izvajanje zahtevnejših betonskih pohodnih površin.  Če bodo stvari ugodne stekle in bo primerno vreme, bi lahko z deli pričeli konec meseca marca.

Vsa predvidena dela so povezana s stroški. Zato  se vam najprej zahvalim za darove, ki ste jih v mesecu januarju kot božični dar že namenili za letošnja dela z nakazilom na bančni račun ali  z darom v nabiralniku ali ste ga osebno izročili. Hkrati pa se še priporočam za nove darove, da bomo lahko tekoče in pravočasno finančno pokrivali predvidena dela.

 

Obnova dvorišča: februar 2022 - II. del

Načrtovana dela za leto 2022 pri obnovi dvorišča župnijske cerkve so kljub  zimskemu času že v polnem teku. Kamnosek nadaljuje s postavitvijo obnovljenega  spomenika grobnice. V minulem tednu je bil postavljen osrednji del. Na sredinski so napisani pokojni, ki so pokopani v grobnici. Stranski plošči sta bili doslej prazni.  Na  ploščo, ki je postavljena na južno stran spomenika, so napisana imena duhovnikov, ki so delovali na ozemlju današnje župnije Griže med leti 1498 in 1754. Teh duhovnikov je triindvajset. Na plošči, ki je na severni strani spomenika, pa so napisana imena sedemnajstih  duhovnikov župnije Griže po letu 1754 in vse do danes. Seznam vseh delujočih duhovnikov si lahko ogledate v našem knjižnem delu Zgodovina griške župnije sv. Pankracija.

Obnova in postavitev grobničnega spomenika rod. Dolenc z dodanimi napisi duhovnikov, je ocenjena na 8.700,00€. Posamezna vklesana in pozlačena črka oziroma znamenje stane 6,00 €.   

Dan je bil predlog, da za  vklesane napise duhovnikov na spominski plošči  odpremo akcijo zbiranja botrov ali donatorjev. Napise si lahko že ogledate na postavljeni plošči. Vrednost posameznega  napisa duhovnika znaša 120.00€. Izberite si napis,  za katerega duhovnika želite darovati svoj dar in postanite boter ali donator dotičnemu napisu. Dva botra sta se že oglasila.

V prihodnjih dnevih še sledi namestitev  zaključnega dela skupaj s križem.

K obstoječim duhovniškim nagrobnim spomenikom, bomo dodali še  nagrobni spomenik griškemu župniku in velikemu čebelarju Janezu Goličniku, ki je v Grižah deloval med leti 1780 - 1807 in je postavil predhodnico današnje župnijske cerkve. Umrl je 9. marca 1807 v Grižah in je bil pokopan na griške pokopališču, a se je spomin na njegov grob po drugi svetovni vojni izgubil. Prav pa je, da ohranjamo živ spomin na njegovo delo, ki ga je opravil v našem kraju, tudi s ponovno postavitvijo spominskega nagrobnika. Nagrobnik župniku Janezu Golčniku bo postavljen kot prvi z južne strani.  Spomenik je že v delu in bo postavljen sredi meseca marca. Predračun  Goličnikovega spomenika s spominskim napisom znaša 5.438,00€.

Tečejo že tudi pogovori z gradbenim podjetjem Coston iz Ljubljane, ki je specializirano za izvajanje zahtevnejših betonskih pohodnih površin. Pohodne površine bodo izdelane v podobni strukturi, kot so  pokrivne plošče prezračevalnega kanala. Če bodo stvari ugodne stekle in bo primerno vreme, bi lahko z deli pričeli konec meseca marca.

Vsa predvidena dela so povezana s stroški. Zato  se vam najprej zahvalim za darove, ki ste jih v mesecu januarju in sedaj v februarju že namenili za letošnja dela z nakazilom na bančni račun ali  z darom v nabiralniku ali ste ga osebno izročili.

Hkrati pa se še priporočam za nove darove, da bomo lahko tekoče in pravočasno finančno pokrivali predvidena dela. Hvala vam.

Obnova dvorišča: februar 2022 - III. del

Dan je bil predlog, da za  vklesane napise duhovnikov na spominski plošči  odpremo akcijo zbiranja botrov ali donatorjev. Napise si lahko že ogledate na postavljeni plošči. Vrednost posameznega  napisa duhovnika znaša 120.00€. Izberite si napis,  za katerega duhovnika želite darovati svoj dar in postanite boter ali donator dotičnemu napisu. Dar se lahko izroči tudi na obroke.  Trije  botri so se že oglasili.

Obnova in postavitev grobničnega spomenika rod. Dolenc z dodanimi napisi duhovnikov, je ocenjena na 8.700,00€. Posamezna vklesana in pozlačena črka oziroma znamenje stane 6,00 €.   

Minuli četrtek je bi nameščen še zaključni del s križem. Sledi še zalivanje fug.  

K obstoječim duhovniškim nagrobnim spomenikom, bomo dodali še  nagrobni spomenik griškemu župniku in velikemu čebelarju Janezu Goličniku, ki je v Grižah deloval med leti 1780 - 1807 in je postavil predhodnico današnje župnijske cerkve. Umrl je 9. marca 1807 v Grižah in je bil pokopan na griške pokopališču, a se je spomin na njegov grob po drugi svetovni vojni izgubil. Prav pa je, da ohranjamo živ spomin na njegovo delo, ki ga je opravil v našem kraju, tudi s ponovno postavitvijo spominskega nagrobnika. Nagrobnik župniku Janezu Golčniku bo postavljen kot prvi z južne strani.  Spomenik je že v delu in bo postavljen sredi meseca marca. Predračun  Goličnikovega spomenika s spominskim napisom znaša 5.438,00€.

Tečejo že tudi pogovori z gradbenim podjetjem Coston iz Ljubljane, ki je specializirano za izvajanje zahtevnejših betonskih pohodnih površin. Pohodne površine bodo izdelane v podobni strukturi, kot so  pokrivne plošče prezračevalnega kanala. Če bodo stvari ugodne stekle in bo primerno vreme, bi lahko z deli pričeli konec meseca marca.

Vsa predvidena dela so povezana s stroški. Zato  se vam najprej zahvalim za darove, ki ste jih v mesecu januarju in sedaj v februarju že namenili za letošnja dela z nakazilom na bančni račun ali  z darom v nabiralniku ali ste ga osebno izročili. Hkrati pa se še priporočam za nove darove, da bomo lahko tekoče in pravočasno finančno pokrivali predvidena dela. Hvala vam.

Obnova dvorišča: Marec 2022 - IV. del

Za napise duhovnikov na spominski plošči vodimo akcijo botrov ali donatorjev. Napise si lahko že ogledate na postavljeni plošči. Vrednost posameznega napisa duhovnika znaša 120,00€. Izberite si napis, za katerega duhovnika želite darovati svoj dar in postanite boter ali donator dotičnemu napisu. Dar se lahko izroči tudi na obroke. Javilo se je že pet botrov.

K obstoječim duhovniškim nagrobnim spomenikom, bomo dodali še nagrobni spomenik griškemu župniku in velikemu čebelarju Janezu Goličniku, ki je v Grižah deloval med leti 1780 - 1807 in je postavil predhodnico današnje župnijske cerkve. Bil je tudi drugi župnik po ustanovitvi samostojne župnije Griže. Umrl je 9. marca 1807 v Grižah in je bil pokopan na griške pokopališču, a se je spomin na njegov grob po drugi svetovni vojni izgubil. Prav pa je, da ohranjamo živ spomin na njegovo delo, ki ga je opravil v našem kraju, tudi s ponovno postavitvijo spominskega nagrobnika. Letos poteka 230 let od natisa Goličnikove knjige o čebelah. Prav tako bo 9. marca minilo 215 let od njegove smrti. Tako je ponovna postavitev nagrobnika Janezu Goličniku tudi obeležitev dveh obletnic na njegovo življenje v župniji Griže.

V torek, 22. februarja je potekal na dvorišču cerkve sestanek z letošnjimi izvajalci zaključnih del. Dogovorjeno je, da bomo z deli pričeli 28. februarja. Najprej bo potekala zaključna priprava pohodnih poti za polaganje betona na pohodne površine. Ob  ugodnih vremenskih pogojih bodo finalna dela pri ureditvi pohodnih poti zaključena do konca meseca marca. Tem delom še sledi ureditev celotne površine dvorišča s postavitvijo razsvetljave, postavitev urbane opreme in zatravitev zelenih površin. Po dogovorjenem načrtu, bi dela zaključili do konca meseca aprila.

Za izvedbo predvidenih del do konca meseca aprila potrebujemo okoli 90.000,00€. Z božični darovi smo zbrali 9.000,00€. V župnijskem gozdu bomo napravili večji posek doraslega drevja. S tem delom bi zbrali 35.000,00 €. Odprodali bomo parcele, ki se uporabljajo za ceste, tu računamo na 5.000,00 €. Iz  naslova upravljanja z župnijskim premoženjem 10.000,00 €. Z donacijo Občine Žalec 4.000,00 €.  Donacijami podjetnikov 5.000,00 €. Ostalo pričakujemo in naslova župnijskih nabirk. Predvideni program del in finančni načrt je podprl tudi ŽGS in svet ključarjev.

Vsa dela pri obnovi cerkve in dvorišča cerkve morajo biti zaključena do meseca maja in s tem tudi zaključujemo 25-letna dela, predvidena v 500-letnem praznovanju dušnopastirskega dela v župniji Griže.

Hvala vsem za razumevanja, vašo molitev, pomoč v delu in finančno pomoč po meri vaših zmožnostih. Prosimo sv. Pankracija, zavetnika cerkve in župnije, za varno in uspešno dokončanje letošnjih del. Na  pankraško nedeljo, 15. maja, praznujemo zaključek del. V soboto, 14. maja bo v Domu svobode prestavitev knjige Zgodovina griške župnije sv. Pankracija.

Obnova dvorišča: Marec 2022 - V. del

Za napise duhovnikov na spominski plošči vodimo akcijo botrov ali donatorjev. Napise si lahko že ogledate na postavljeni plošči. Vrednost posameznega napisa duhovnika znaša 120,00€. Izberite si napis, za katerega duhovnika želite darovati svoj dar in postanite boter ali donator dotičnemu napisu. Dar se lahko izroči tudi na obroke. Javilo se je že osem botrov.

V Torek, 1. marca je kamnosek že postavil  nagrobni spomenik griškemu župniku in velikemu čebelarju Janezu Goličniku, ki je v Grižah deloval med leti 1780 – 1807. Letos poteka 230 let od natisa Goličnikove knjige o čebelah. Prav tako bo 9. marca minilo 215 let od njegove smrti. Tako je ponovna postavitev nagrobnika Janezu Goličniku tudi obeležitev dveh obletnic na njegovo življenje v župniji Griže.

V sredo, 2. marca so se začela dela pri pripravi  podlage za  betoniranje pohodnih poti.  Če bo šlo vse  po načrtu, bi lahko po 7. marcu že pričeli z betonskimi deli.  V prvem delu  se bo uredila pohodna pot na zahodni strani cerkve, skupaj s stranskim vhodom.

Ob  ugodnih vremenskih pogojih bodo finalna dela pri ureditvi pohodnih poti zaključena do konca meseca marca. Tem delom še sledi ureditev celotne površine dvorišča s postavitvijo razsvetljave, postavitev urbane opreme in zatravitev zelenih površin. Po dogovorjenem načrtu, bi dela zaključili do konca meseca aprila.

Za izvedbo predvidenih del do konca meseca aprila potrebujemo okoli 90.000,00€. Z božični darovi smo zbrali 9.000,00€. V župnijskem gozdu bomo napravili večji posek doraslega drevja. S tem delom bi zbrali 35.000,00 €. Odprodali bomo parcele, ki se uporabljajo za ceste, tu računamo na 5.000,00 €. Iz  naslova upravljanja z župnijskim premoženjem 10.000,00 €. Z donacijo Občine Žalec 4.000,00 €. Donacijami podjetnikov 5.000,00 €. Ostalo pričakujemo in naslova župnijskih nabirk. Predvideni program del in finančni načrt je podprl tudi ŽGS in svet ključarjev.

Vsa dela pri obnovi cerkve in dvorišča cerkve morajo biti zaključena do meseca maja in s tem tudi zaključujemo 25-letna dela, predvidena v 500-letnem praznovanju dušnopastirskega dela v župniji Griže.

Hvala vsem za razumevanja, vašo molitev, pomoč v delu in finančno pomoč po meri vaših zmožnostih.

Prosimo sv. Pankracija, zavetnika cerkve in župnije, za varno in uspešno dokončanje letošnjih del. Na  pankraško nedeljo, 15. maja, praznujemo zaključek del. V soboto, 14. maja bo v Domu svobode prestavitev knjige Zgodovina griške župnije sv. Pankracija.

Obnova dvorišča: Marec 2022 - VI. del

 1. V četrtek, 10. marca 2022 so delavci gradbenega podjetja Coston iz Ljubljane, ki izvaja zaključnadela na pohodnih površinah, pričeli s postavljanjem opažev za betonarje tlaka. Do sobote so pripravili opaže in položiliarmaturo na vzhodni strani cerkve. V ponedeljke, 14. marca je predvidno betoniranje.
 2. Za napise duhovnikov na spominski plošči vodimo akcijo botrov ali donatorjev. Napise si lahko že ogledate na postavljeni plošči. Vrednost posameznega napisa duhovnika znaša 120,00€. Izberite si napis, za katerega duhovnika želite darovati svoj dar in postanite boter ali donator dotičnemu napisu. Dar se lahko izroči tudi na obroke. Javilo se je že osem botrov.
 3. Torek, 1. marca je kamnosek postavil nagrobni spomenik griškemu župniku in velikemu čebelarju Janezu Goličniku, ki je v Grižah deloval med leti 1780 – 1807. Letos poteka 230 let od natisa Goličnikove knjige o čebelah. V sredo 9. marca je minilo 215 let od njegove smrti. Tako je ponovna postavitev nagrobnika Janezu Goličniku tudi spomin dveh obletnic na njegovo življenje v župniji Griže.
 4. Ob ugodnih vremenskih pogojih bodo finalna dela pri ureditvi pohodnih poti zaključena do konca meseca marca. Tem delom še sledi ureditev celotne površine dvorišča. Dela bi zaključili do konca meseca aprila.
 5. Za izvedbo predvidenih del do konca meseca aprila potrebujemo okoli 90.000,00€. Z božičnimi darovi smo zbrali 9.000,00€. V župnijskem gozdu izvajamo večji posek doraslega drevja. S tem delom bi zbrali 35.000,00 €. Odprodali bomo parcele, ki se uporabljajo za ceste, tu računamo na 5.000,00 €. Iz naslova upravljanja z župnijskim premoženjem 10.000,00 €. Z donacijo Občine Žalec 4.000,00 €. Donacijami podjetnikov 5.000,00 €. Ostalo iz naslova župnijskih nabirk. Finančni načrt je potrdil tudi ŽGS in svet ključarjev.
 6. Vsa dela pri obnovi cerkve in dvorišča cerkve morajo biti zaključena do meseca maja in s tem tudi zaključujemo 25-letna dela iz programa 500-letnega praznovanja dušnopastirskega dela v župniji Griže.
 7. Za finalna dela moramo po dogovoru s podjetjem Coston tedensko poravnati opravljena dela. To pomeni nakazati 7 - 8 tisoč €. Hvala vsem za razumevanja, vašo molitev, pomoč v delu in finančno pomoč po meri vaših zmožnostih.
 8. Prosimo sv. Pankracija, zavetnika cerkve in župnije, za varno in uspešno dokončanje letošnjih del. Na pankraško nedeljo, 15. maja, praznujemo zaključek del. V soboto, 14. maja, ob 19. bo v Domu svobode predstavitev knjige Zgodovina griške župnije sv. Pankracija. Me tednom pa blagoslovnagrobnika Janeza Goličnika in odkritje plošč duhovnikov vikarjev in župnikov.

Obnova dvorišča: Marec 2022 - VII. del

 1. Za napise duhovnikov na spominski plošči vodimo akcijo botrov ali donatorjev. Napise si lahko že ogledate na postavljeni plošči. Vrednost posameznega napisa duhovnika znaša 120,00€. Dar se lahko izroči tudi na obroke. Javilo se je že dvanajst botrov, opogumite se in se jim pridružite. Pokažimo hvaležnost duhovnikom, ki so v minulih 500 letih vašim prednikom oznanjali evangelij.
 2. Postavljen je že nagrobni spomenik griškemu župniku in velikemu čebelarju Janezu Goličniku, ki je v Grižah deloval med leti 1780 – 1807. Letos poteka 230 let od natisa Goličnikove knjige o čebelah. V sredo 9. marca je minilo 215 let od njegove smrti. Tako je ponovna postavitev nagrobnika Janezu Goličniku tudi spomin dveh obletnic na njegovo življenje v župniji Griže. Če želite, lahko donirate tudi za spomenik Janeza Goličnika. Čebelarji so se že izkazali, hvala jim.
 3. Vremenski pogoji so ugodni, tako bodo betonska dela na pohodnih površina prihodnji teden zaključena. Sledi še ureditev celotne površine dvorišča. Dela bi zaključili do konca meseca aprila.
 4. V župnijskem gozdu se že izvaja posek odkazanega drevja.
 5. Vsa dela pri obnovi cerkve in dvorišča cerkve morajo biti zaključena do meseca maja in s tem tudi zaključujemo 25-letna dela iz programa 500-letnega praznovanja dušnopastirskega dela v župniji Griže.
 6. Za avansiranje del smo doslej izvajalcem poravnali30.350,00 €. Hvala vsem, ki ste v minulih dneh izročili svoj dar. Hvala tudi vsem za razumevanja, molitev, pomoč v delu in finančno pomoč, ki jo boste po meri vaših zmožnostih še darovali.
 7. Prosimo sv. Pankracija, zavetnika cerkve in župnije, za varno in uspešno dokončanje letošnjih del.
 8. Na pankraško nedeljo, 15. maja, praznujemo zaključek del. V soboto, 14. maja, ob 19.00bo v Domu svobode predstavitev knjige Zgodovina griške župnije sv. Pankracija.
 9. Med tednom bo blagoslov nagrobnika Janeza Goličnika in odkritje plošč duhovnikov vikarjev in župnikov, ki so delovali na področju župnije Griže in so mnogi tu pokopani.

Obnova dvorišča: 25. Marec 2022 - VIII. del

 1. Za napise duhovnikov na spominski plošči vodimo akcijo botrov ali donatorjev. Napise si lahko že ogledate na postavljeni plošči. Vrednost posameznega napisa duhovnika znaša 120,00€. Dar se lahko izroči tudi na obroke. Javilo se je že trinajst botrov, ki so skupno darovali 1.610,00 €, opogumite se in se jim pridružite. Pokažimo hvaležnost duhovnikom, ki so v minulih 500 letih vašim prednikom oznanjali evangelij.
 2. Postavljen je že nagrobni spomenik griškemu župniku in velikemu čebelarju Janezu Goličniku, ki je v Grižah deloval med leti 1780 – 1807. Letos poteka 230 let od natisa Goličnikove knjige o čebelah. V sredo 9. marca je minilo 215 let od njegove smrti. Tako je ponovna postavitev nagrobnika Janezu Goličniku tudi spomin dveh obletnic na njegovo življenje v župniji Griže. Če želite, lahko donirate tudi za spomenik Janeza Goličnika. Čebelarji so se že izkazali, darovali so 580,00 €. Hvala jim.
 3. Vremenski pogoji so ugodni. Upamo, da nam bo uspelo do konca aprila zaključiti ureditvena dela. S tem tudi zaključujemo 25-letna dela iz programa 500-letnega praznovanja dušnopastirskega dela v župniji Griže.
 4. V župnijskem gozdu se izvaja posek odkazanega drevja in odvoz na žago..
 5. Za avansiranje del smo doslej izvajalcem poravnali39.870,00 €. Hvala vsem, ki ste v minulih dneh izročili svoj dar. Hvala tudi vsem za razumevanje, molitev, pomoč v delu in finančno pomoč, ki jo boste po meri vaših zmožnostih še darovali.
 6. Prosimo sv. Pankracija, zavetnika cerkve in župnije, za varno in uspešno dokončanje letošnjih del.
 7. Na pankraško nedeljo, 15. maja, praznujemo zaključek del. V soboto, 14. maja, ob 19.00bo v Domu svobode predstavitev knjige Zgodovina griške župnije sv. Pankracija.
 8. Med tednom bo blagoslov nagrobnika Janeza Goličnika in odkritje plošč duhovnikov vikarjev in župnikov, ki so delovali na področju župnije Griže in so mnogi tu pokopani.

Obnova dvorišča:3.  april  2022 – IX. del

 1. Delavci gradbenega podjetja Oder so začeli urejevati bankine in na predvidene zelene površine nasipavati zemljo. Začeli so že tudi postavljati temelje za luči.
 2. Za napise duhovnikov na spominski plošči vodimo akcijo botrov ali donatorjev. Napise si lahko že ogledate na postavljeni plošči. Vrednost posameznega napisa duhovnika znaša 120,00€. Dar se lahko izroči tudi na obroke. Javilo se je že petnajst botrov, ki so skupno darovali 1.930,00 €, opogumite se in se jim pridružite. Pokažimo hvaležnost duhovnikom, ki so v minulih 500 letih vašim prednikom oznanjali evangelij.
 3. Povabljeni tudi k donacijam za spomenik Janeza Goličnika. Čebelarji so se že izkazali, darovali so 580,00 €.  Hvala jim.
 4. Upamo, da nam bo uspelo do konca aprila zaključiti ureditvena dela. S tem tudi zaključujemo 25-letna dela iz programa 500-letnega praznovanja dušnopastirskega dela v župniji Griže.
 5. V župnijskem gozdu se izvaja posek odkazanega drevja in odvoz na žago..

Za avansiranje in plačilo del smo doslej izvajalcem poravnali 41.017,11 €.

 1. €. Hvala vsem, ki ste v minulih dneh izročili svoj dar. Hvala tudi vsem za razumevanje, molitev, pomoč v delu in finančno pomoč, ki jo boste po meri vaših zmožnostih še darovali.
 2. Prosimo sv. Pankracija, zavetnika cerkve in župnije, za varno in uspešno dokončanje letošnjih del.
 3. Na pankraško nedeljo, 15. maja, praznujemo zaključek del. V soboto, 14. maja, ob 19.00bo v Domu svobode predstavitev knjige Zgodovina griške župnije sv. Pankracija.
 4. Med tednom bo blagoslov nagrobnika Janeza Goličnika in odkritje plošč duhovnikov vikarjev in župnikov, ki so delovali na področju župnije Griže in so mnogi tu pokopani.

Obnova dvorišča: april  2022 – X. del

 1. V torek, 5. aprila je skupina 11 ljudi z zemljo zapolniladiletacijo med betonskimi ploščami. Skupino je organiziral ključar Jože Repas.Hvala vsem , ki ste pomagali.
 2. Delavci gradbenega podjetja Oder so začeli urejevati bankine in na predvidene zelene površine nasipavati zemljo. Postavilo so že temelje za luči.
 3. Za napise duhovnikov na spominski plošči vodimo akcijo botrov ali donatorjev. Napise si lahko že ogledate na postavljeni plošči. Vrednost posameznega napisa duhovnika znaša 120,00€. Dar se lahko izroči tudi na obroke. Javilo se je že 23 botrov, ki so skupno darovali 2.720,00 €, opogumite se in se jim pridružite. Pokažimo hvaležnost duhovnikom, ki so v minulih 500 letih vašim prednikom oznanjali evangelij.
 4. Povabljeni tudi k donacijam za spomenik Janeza Goličnika. Čebelarji so se že izkazali, darovali so 580,00 €.  Hvala jim.
 5. Upamo, da nam bo uspelo do konca aprila zaključiti ureditvena dela. S tem tudi zaključujemo 25-letna dela iz programa 500-letnega praznovanja dušnopastirskega dela v župniji Griže.
 6. V župnijskem gozdu se izvaja posek odkazanega drevja in odvoz na žago..

Za plačilo del smo doslej izvajalcem poravnali 73,096,26 €. Za tekoče poravnanje  računov smo najeli posojilo v vrednosti 32.000,00 €.

 1. €. Hvala vsem, ki ste v minulih dneh izročili svoj dar. Hvala tudi vsem za razumevanje, molitev, pomoč v delu in finančno pomoč, ki jo boste po meri vaših zmožnostih še darovali.
 2. Prosimo sv. Pankracija, zavetnika cerkve in župnije, za varno in uspešno dokončanje letošnjih del.
 3. Na pankraško nedeljo, 15. maja, praznujemo zaključek del. V soboto, 14. maja, ob 19.00 bo v Domu svobode predstavitev knjige: Zgodovina griške župnije sv. Pankracija.
 4. Med tednom bo blagoslov nagrobnika Janeza Goličnika in odkritje plošč duhovnikov vikarjev in župnikov, ki so delovali na področju župnije Griže in so mnogi tu pokopani.

Obnova dvorišča: 15.april  2022 – XI. del

 1. Delavci gradbenega podjetja Oder so z urejevanjembankin in ureditvijo okolice zaključili, nekaj manjših del še ostane za po veliki noči.
 2. Za napise duhovnikov na spominski plošči zbiramo botre. Vrednost posameznega napisa duhovnika znaša 120,00€. Dar se lahko izroči tudi na obroke. Javilo se je že 26 botrov, ki so skupno darovali 3.250,00 €. Prostih imen je še samo deset. Pokažimo hvaležnost duhovnikom, ki so vašim prednikom oznanjali evangelij.
 3. Povabljeni tudi k donacijam za spomenik Janeza Goličnika. Čebelarji so se že izkazali, darovali so 580,00 €.  Hvala jim.
 4. Dela so tekla po programu. Zaključujem 25-letna dela iz programa 500-letnega praznovanja dušnopastirskega dela v župniji Griže.
 5. V župnijskem gozdu se izvaja posek odkazanega drevja in odvoz na žago.
 6. Za plačilo del smo doslej izvajalcem poravnali 73,096,26 €. Za tekoče poravnanje  računov smo najeli posojilo v vrednosti 32.000,00 €.
 7. Hvala vsem, ki ste v minulih dneh izročili svoj dar. Hvala tudi vsem za razumevanje, molitev, pomoč v delu in finančno pomoč, ki jo boste po meri vaših zmožnostih še darovali.
 8. Prosimo sv. Pankracija, zavetnika cerkve in župnije, za varno in uspešno dokončanje letošnjih del.
 9. Na pankraško nedeljo, 15. maja, praznujemo zaključek del. V soboto, 14. maja, ob 19.00 bo v Domu svobode predstavitev knjige: Zgodovina griške župnije sv. Pankracija.
 10. V sredo, 11. maja bo blagoslov nagrobnika Janeza Goličnika in odkritje plošč duhovnikov vikarjev in župnikov, ki so delovali na področju župnije Griže in so mnogi tu pokopani. Ob 18.30 sveta maš, po maši blagoslov nagrobnika, plošč in poti na pokopališču.

Obnova dvorišča:  22. april  2022 – XI. del

 1. Delavci gradbenega podjetja Oder so minuli teden površine s tampon inbankine posuli s finejšim drobljencem.
 2. Pleskarjiso v četrtek, 22. 4. prepleskali cokel fasade. Tako je fasada dobila svojo končno podobo.
 3. Na zelenicah in ozemljitvenih pasovih med betonskimi blokitrava že lepo raste in zeleni.
 4. Za napise duhovnikov na spominski plošči še zbiramo botre. Vrednost posameznega napisa duhovnika znaša 120,00€. Dar se lahko izroči tudi na obroke. Javilo se je že 28 botrov, ki so skupno darovali €. Prostih imen je še samo osem. Pokažimo hvaležnost duhovnikom, ki so vašim prednikom oznanjali evangelij.
 5. Povabljeni tudi k donacijam za spomenik Janeza Goličnika. Čebelarji so se že izkazali, darovali so 580,00 €.  Hvala jim.
 6. Dela so tekla po programu. Zaključujemo 25-letna obnovitvena in prenovitvena dela pri župnijski cerkvi iz programa 500-letnega praznovanja dušnopastirskega dela v župniji Griže.
 7. V župnijskem gozdu se izvaja posek odkazanega drevja in odvoz na žago.
 8. Za plačilo del smo doslej izvajalcem poravnali
 9. Hvala vsem, ki ste za velikonočni praznik velikodušno darovali svoj dar.. Zbrali smo dobrih 5.000,00 €. Hvala tudi vsem za razumevanje, molitev, pomoč v delu in finančno pomoč, ki jo boste po meri vaših zmožnostih še darovali.
 10. Prosimo sv. Pankracija, zavetnika cerkve in župnije, za varno in uspešno dokončanje letošnjih del.
 11. Na pankraško nedeljo, 15. maja, praznujemo zaključek del. V soboto, 14. maja, ob 19.00 bo v Domu svobode predstavitev knjige: Zgodovina griške župnije sv. Pankracija.
 12. V sredo, 11. maja bo blagoslov nagrobnika Janeza Goličnika in odkritje plošč duhovnikov vikarjev in župnikov, ki so delovali na področju župnije Griže in so mnogi tu pokopani. Ob 18.30 bo sveta maša, po maši blagoslov nagrobnika, plošč in poti na pokopališču. Sodelujejo čebelarji, Občina Žalec in godbeniki.

Obnova dvorišča: maj  2022 – XIV. del

 1. Na zelenicah in ozemljitvenih pasovih med betonskimi blokise trava lepo razrašča.
 2. Za napise duhovnikov na spominski plošči še zbiramo botre. Vrednost posameznega napisa duhovnika znaša 120,00€. Dar se lahko izroči tudi na obroke. Javilo se je že 32 botrov, ki so skupno darovali 3.990,00€. Prosta so še štiri imena. Pokažimo hvaležnost duhovnikom, ki so vašim prednikom oznanjali evangelij.
 3. Povabljeni tudi k donacijam za spomenik Janeza Goličnika. Čebelarji so se že izkazali, darovali so 580,00 €.  Hvala jim.
 4. Zaključujemo 25-letna obnovitvena in prenovitvena dela pri župnijski cerkvi iz programa 500-letnega praznovanja dušnopastirskega dela v župniji Griže.
 5. V župnijskem gozdu se izvaja posek odkazanega drevja in odvoz na žago.
 6. Za plačilo del smo doslej izvajalcem poravnali
 7. Sedaj pričakujemo še obračun opravljenih del gradbenega podjetja Oder in plačilo luči, ki bi naj prišle v naslednjih dnevih.
 8. Delo letošnjega leta je bilo opravljeno v dogovorjenem roku.Sedaj pa prihaja pa čas, da še zberemo potrebna sredstva in poravnamoopravljeno delo.
 9. Hvala vsem, ki ste za velikonočni praznik velikodušno darovali svoj dar.. Zbrali smo dobrih 5.000,00 €. Hvala tudi vsem za razumevanje, molitve, pomoč v delu in finančno pomoč, ki jo boste po meri vaših zmožnostih še darovali.
 10. Prosimo sv. Pankracija, zavetnika cerkve in župnije, za varno in uspešno dokončanje letošnjih del.
 11. Na pankraško nedeljo, 15. maja, praznujemo zaključek del. V soboto, 14. maja, ob 19.00 bo v Domu svobode predstavitev knjige: Zgodovina griške župnije sv. Pankracija.
 12. V sredo, 11. maja bo blagoslov nagrobnika Janeza Goličnika in odkritje plošč duhovnikov vikarjev in župnikov, ki so delovali na področju župnije Griže in so mnogi tu pokopani. Ob 18.30 bo sveta maša, po maši blagoslov nagrobnika, plošč in poti na pokopališču. Sodelujejo čebelarji, Občina Žalec in godbeniki.

Obnova dvorišča: maj 2022 – XV. del

 1. Na zelenicah in ozemljitvenih pasovih med betonskimi bloki se trava lepo razrašča.
 2. Za napise duhovnikov na spominski plošči je brez botra smo še eno ime. Doslej se je javilo 35 botrov, ki so skupno darovali 4.440,00€. Pokažimo hvaležnost duhovnikom, ki so vašim prednikom oznanjali evangelij.
 3. Povabljeni tudi k donacijam za spomenik Janeza Goličnika. Čebelarji so se že izkazali, darovali so 580,00 €.  Hvala jim.
 4. Zaključujemo 25-letna obnovitvena in prenovitvena dela pri župnijski cerkvi iz programa 500-letnega praznovanja dušnopastirskega dela v župniji Griže.
 5. V notranjo in zunanjo obnovo cerkve ter prenovo dvorišča smo med leti 1999 – 2022že vložili dobrih 850.000,00 €. Doslej smo 98% potrebnih sredstev zbrali v domači župniji.
 6. V župnijskem gozdu se izvaja posek odkazanega drevja in odvoz na žago.
 7. Za plačilo del v letu 2022 smo doslej izvajalcem poravnali
 8. Sedaj pričakujemo še obračun opravljenih del gradbenega podjetja Oder. V tednu, ki je za nami smo že dobili 14 luči. Neka j nam jih je že uspelo postaviti v petek. V naslednjih dnevih postavimo še ostale. Potem sledi še priključitevna elektriko. V nekaj dnevih pričakujemo tudi račun za luči, ki bo znašal okoli 12.000,00 €
 9. Hvala vsem, ki ste za velikonočni praznik velikodušno darovali svoj dar.. Zbrali smo dobrih 5.000,00 €. Hvala tudi vsem za razumevanje, molitve, pomoč v delu in finančno pomoč, ki jo boste po meri vaših zmožnostih še darovali.
 10. Prosimo sv. Pankracija, zavetnika cerkve in župnije, za varno in uspešno dokončanje letošnjih del.
 11. Na pankraško nedeljo, 15. maja, praznujemo zaključek del. V soboto, 14. maja, ob 19.00 bo v Domu svobode predstavitev knjige: Zgodovina griške župnije sv. Pankracija.

Obnova dvorišča: maj 2022 – XV. del in 25-letnica obnovitvenih del

 1. Zaključujemo 25-letno delo jubilejnega praznovanja 500-letne stalnenavzočnosti duhovnika na področju župnije Griže.Praznovanje smo pričeli v letu 1998 s slovesnim blagoslovim kipa sv. Pankracija pri Domu kulture Svoboda in njegovim prenosom v župnijsko cerkev, od koder je bil pozneje prenešen v novo zgrajeno Okornovo kapelo nasproti župnišča.
 2. Uvodno slovesno sveto mašo je vodil škof dr. Franc Kramberger.Z jubilejnim praznovanjem so rudarji ponovno pričeli praznovati Barbarino nedeljo, gasilci pa Florjanovo nedeljo. Arhitekt France Kvaternik je pripravil idejni načrt prenove in obnove notranjosti župnijske cerkve. Izvedbeni načrt pa je pripravil arhitekt Matjaž Gril. Tako se je v letu 2002 začela obnova prebeljene Brollove poslikave v prezbiteriju, naslednji dve leti pa še v ladji in obeh kapelah. Hkrati z obnovo poslikave je potekala tudi posodobitev razsvetljave.
 3. V letu 2004 smo prenovili pevski kor in obnovili orgle bratov Zupan. V letu 2005 je sledila obnova tlaka s postavitvijo talnega ogrevanja. Po enoletnem premoru je bil v letu 2007 prenovljen glavni oltar in položen zaključni tlak. V letu 2008 je kamnosekMužina izdelal nov daritveni oltar, ambon in obnovil krstni kamen. Posvetitevoltarja smo praznovali na obletnico posvetitve cerkve, 19. oktobra 2008. Posvetitev je opravil prvi celjski škof dr. Anton Stres. V letih 20092011 je sledila postavitev opreme: klopi,sedilje, spovednica, zakristijska oprema. Hkrati z notranjo prenovo so bili po starem vzorcu zamenjani kamniti portali na vseh treh vhodih.
 4. Ob obletnici posvetitve župnijske cerkve, v nedeljo, 30. 10. 2011, smo imeli prvo veliko zahvalno bogoslužje, s prinašanjem simbolnih znamenj, kot zahvalo Bogu za uspešno, srečno in varno opravljeno delo pri prenovi notranjosti cerkve.
 5. Stroški 12-letnega dela prenove so znašali 392,195,55 €.
 6. Na pankraško nedeljo, 12. maja 2013, je bila zahvala posebej namenjena izvajalcem posameznih del in članom Župnijskega Pastoralnega sveta, Župnijskega gospodarskega sveta in ključarjem v mandatu med leti 2000 in 2015. Slovesnost je vodil upokojeni nadškof dr. Franc Kramberger, ki je vodil tudi uvodno slovesnost v letu 1998.
 7. Ob 129. obletnici posvetitve je potekalo slovesno zahvalno bogoslužje s podelitvijo zahvalnih diplom in plaket 149 darovalcem, ki so poimensko v letih obnove namenjali svoje darove za pokrivanje stroškov prenove in obnove notranjosti župnijske cerkve. Z dobrotniki in drugimi nabirkami smo za obnovo in prenovo med leti 19992011 zbrali 394.997,81 €.
 8. Naslednje leto smo, s pripravljenimi načrti arhitekta Matjaža Grila v letu 2009, nadaljevali s prenovo zunanjosti cerkve. Dela na obnovi fasade so se pričela z menjavo rozetnih oken na obeh kapelah 2013 inz obnovo zunanjih zaščitnih oken 2014. Med leti 2015 in 2017 je v treh sklopih gradbeno podjetje Oder obnovilo fasado. Zaključek del smo praznovali na 133. obletnico posvetitve, 22. oktobra 2017. Slovesnost je vodil škof dr. Stanislav Lipovšek Vrednost opravljenih del je znašala 176.457,67 €.
 9. V letu 2018 je arhitektinja ga. Saša Piano pripravila načrt prenove dvorišča cerkve. Z deli smo pričeli v letu 2019, nadaljevali 2021 in 2022. V celoti je na novo urejeno odvodnjavanje strešne vode in padavinskih voda. Napravljeno je tudi zajetje strešne vode za zalivanje in čiščenje. Okoli cerkve je pohodna površina izdelana z betonskim tlakom in z vmesnimi zelenimi pasovi. Investicija obnove dvorišča v letih 20192021 je znašala 136.623,90 €. Ugodni vremski pogoji v mesecu marcu so omogočili, da smo prenovo dvorišča pripeljali do zaključka. Strošek obnove v letu 2022 bo predvidoma znašal okoli 120.00,00 €.
 10. Podobo zunanje prenove cerkve in zemeljska dela nove ureditve dvorišča je izvedlo grad. podjetje oder, zaključna betonska dela pa grad. podjetje Coston iz Ljubljane. Vsem gradbenikom hvala za dobro opravljeno delo.
 11. V sklopu prenove dvorišča smo uredili tudi novo postavitev duhovniških nagrobnikov, ki smo jim dodali še nov nagrobnik župniku in čebelarju Janezu Goličniku in spominsko ploščo delujočih duhovnikov na področju župnije Griže. V sredo, 11. maja smo ta spominska obeležja odkrili in blagoslovili.
 12. V notranjo in zunanjo obnovo cerkve ter prenovo dvorišča smo med leti 1999 – 2022 že vložili dobrih 850.000,00 €. Doslej smo 98% potrebnih sredstev zbrali v domači župniji.
 13. S prenovo dvorišča zaključujemo 25-letno delo pri celoviti prenovi in obnovi župnijske cerkve v njeni notranjosti in zunanjosti ter ureditvi neposredne okolice cerkve. Bogu hvala, hvala izvajalcem in hvala dobrotnikom za veliko opravljeno delo.
 14. Danes, 15. maja,  imamo v svoji sredi novega celjskega škofa dr. Maksimiljana Matjaža. Prosimo ga naj blagoslovi naše letošnje delo in 25-letno delo prenove in obnove župnijske cerkve.

 

Obnova dvorišča: junij 2022 – XVII. del

V sredo, 11. maja  smo z blagoslovom  obnovljenih duhovniških nagrobnikov, spostavitvijo novega nagrobnika župniku Janezu Goličniku in z blagoslovom spominskih plošč delujočim vikarjem  in župnikom v Griža, pričeli praznovati zaključek 25- letnega praznovanja 500-letnega rednega dušnopastirskega delovanja na področju župnije Griže.

Ob prav lepem vremenu smo praznovanje nadaljevali v nedeljo, 15. maja ob godu sv. Pankracija z blagoslovom prenovljene okolice župnijske cerkve. Slovesnost je vodil celjski škof dr. Maksimiljan Matjaž. Pri obeh maša in glede na pokoronski čas, je sodelovalo lepo število župljanov.

Sredi majo smo tudi dobili kandelabre za ureditev razsvetljave prenovljenega dvorišča. Minuli teden  je bil urejen  priklop in v sredo, 8. junija so tudi zasvetila nova svetila in osvetlila celotno dvorišče. Tudi pristop na pokopališče bo  večernim obiskovalcem prijaznejši. Namestit je potrebno še samo svetlobni senzor, ki bo luči ob mraku prižgal in ob nastopu dneva ugasnil.

Sčasoma bodo tudi zelenice dosegle polno ozelenitev in pogled bo še prijaznejši. Ureditve čaka še cvetlična greda, ko jo je urejevala pokojna mežnarica Ela.

V petek, 10. junija smo s pogrebno slovesnostjo položili v novi grob pokojne, ki smo jih izkopali pri urejevanju dvorišča. Izkopane ostanke pokojnih smo položili v dve krsti. Med 16. in 17. uro je bila molitvena ura za rajne. Ob 17.00 je sveto mašo za pokojne daroval generalni vikar celjske škofije, g. Rok Metličar. Po končani maši smo  še opravili molitve pri grobu in krsti položili v grob. Pri pogrebni slovesnosti je sodelovalo okoli 60 župljanov.

Hvala vsem, ki ste sodelovali pri molitveni uri in pri sveti maši in tudi prevzeli razne zadolžitve ob pogrebu. 

S pogrebno slovesnostjo smo opravili še eno od zadnjih večjih dejanj iz prenove in obnove cerkve in dvorišča.

Od konca aprila poteka tudi prenova  stanovanje mežnarja v kaplaniji. Prenavljamo vso inštalacijo, stropovje, poden in vso stavbno notranje in zunanje pohištvo. V grobem bi bila glavna prenovitvena dela zaključena sredi meseca julija. 

Kolikšni so letošnji  stroški prenove dvorišča: marec- junij 2022:

 

Opravljena dela, material

Vrednost v €

Priprava terena za polaganje betonske zaključne površine:

7.042,47

Betoniranje pohodnih poti:

49.079,14

Priprav razvodov za zunanjo razsvetljavo:

2.710,99

Nabava in postavitev kandelabrov za razsvetljavo:

19.171,08

Zemlja, ureditev in zatravitev zelenic in nabrežin:

1.296,73

Zbiralnik za strešno vodo:

2.073,25

Pesek in gramoz za pripravo podlage:

6.810,76

Obnova nagrobnikov, postavitev nagrobnika in spominskih plošč:

14.947,82

Pokop najdenih pri urejevanju dvorišča

1.250,00

Skupno

104.382,24

plačani DDV  22%

22.964,09

 

 

 

 

Lokacija:
Print Friendly and PDF