Preskoči na vsebino


Vnesite vaš naslov

ŽUPNIJA GRIŽE                TEL:03/710 01 30    

3302  Griže 5                        TRR:0400 1004 7547 740 9.5.2022     NKB Maribor

ŠTEV.: 56/2022                    Kontaktna oseba: Jožef Planinc 

http://zupnija-grize.rkc.si/   zupnija.grize@rkc.si    jozef.planinc@siol.net      

SPOŠTOVANI STARŠI IN OTROCI!

V Župniji Griže pripravljamo za čas počitnic 32. počitnikovanje otrok od 1. do 9. razreda v Ankaranu, tudi za otroke, ki sicer ne obiskujejo verouka, a sprejemajo župnijski program počitnikovanja. Počitniški program nosi naslov: HURA PROSTI ČAS – ANKARAN 2022: " Za božjo salvo!˝

Bivanje poteka v Župnijskem domu ob cerkvi sv. Nikolaja v Ankaranu. Tu so na razpolago prostori za bivanje, prenočišče, delo, igre… Za kopanje je namenjeno kopališče Adria s plažo in bazenom. Čas skupnega bivanja je namenjen druženju na temelju krščanskih vrednot. Zato imamo v program vključeno: duhovna razmišljanja, delo v malih skupinah,  delavnice, molitev, sveto mašo, petje, ples, kopanje, plavanje, animacijske, športne in razvedrilne igre.

V ceno programa je vključeno: organizacija,  priprava in izvedba programa, prevoz iz Griž v Ankaran in nazaj, nastanitev, prehrana, vstopnina za kopanje, turistična taksa, izvajanje ukrepov za preprečitev širjenja okužb z virusom COVID-19 v kolikor bo v tistem času to potrebno.

 Počitniški program bo potekal v DVEH SKUPINAH.

Prva skupina bo počitnikovala od ponedeljka, 4. do sobote, 9. julija 2022.

Druga skupina bo počitnikovala od nedelje, 10. do petka, 15. julija 2022.

Polna cena šestdnevnega programa znaša 165,00 €.

Za prijavljence  iz Občine ŽALEC bodo del prispevka pokrili sponzorji in Občina Žalec. Tako znaša prispevek prijavljenca iz občine Žalec 140,00 €. Pomoč iz sklada donatorskih sredstev udeležencem iz drugih občin je odvisna od višine darovanih sredstev dotične občine in dobrotnikov. S prijavljencem se rešuje konkretni primer.

Število prijav je zaradi zahtevnejših pogojev počitnikovanja za posamezni termin omejeno na največ do 40 prijavljencev.

Za udeležence iz Občine Žalec je v posameznem tednu rezerviranih 18 mest. Prijave zbiramo do 22. junija, oziroma do zapolnitve  mest.

V kolikor udeleženci iz ostalih občin ne zasedejo rezerviranih mest, se ta mesta razdelijo na udeležence s čakalne liste.

Prijavljenec za počitnikovanje prejme teden dni pred odhodom podrobnejša navodila.

Če bodo razmere dopuščale bo  izveden zadnji teden v mesecu juliju tudi Oratorij v Libojah.

Priprava in sama izvedba počitnikovanja je zahtevnejša kot minula leta, vendar pa imamo pozitivno izkušnjo iz leta 2020 in 2021, ko smo uspešno in varno počitnikovali. Žal pa nas še vedno spremlja nevarnost coronavirusa.  Zato starši in otroci upoštevajte naslednja navodila:

Prijavi se lahko in je prisotna v počitnikovanju  izključno zdrava oseba, ki v zadnjih 14 dneh ni imela kateregakoli od naslednjih simptomov/znakov::

< >povišana telesna temperatura, kašelj, glavobol, slabo počutje, boleče žrelo, nahod, težko dihanje (občutek pomanjkanja zraka), driska oz. je bil v tem obdobju zdrav.ki v predhodnih dveh tednih niso imele znakov akutne okužbe dihal, ki niso bile testirane kot pozitivne na novi koronavirus, V zadnjih 14 dneh ni bila v stiku z osebo, pri kateri je bila potrjena okužba s SARS-CoV-2.in ki ni v eni izmed rizičnih skupin za resne posledice bolezni COVID-19. Če se bodo pri mojem otroku pojavili zgoraj navedeni znaki/simptomi ali bo potrjena okužba s SARS-CoV-2 pri osebi, ki z otrokom biva v istem gospodinjstvu (najpogosteje družinski član), bo otrok ostal doma.Organizator si pridružuje pravico, da v primeru zaostritverazmer in pogojev izvedbe programa v tednu pred izvedbo počitniškega programa, počitnikovanje odpove.

 Prijavnici  za Ankaran in Oratorij sta skupni.

PRIJAVNICA ZA POČITNIKOVANJE  ORATORIJ IN ANAKARAN 2022

V spodnja polje vnesite vaše podatke s tiskaninami črkami. Prosimo  izpolnite vsa polja:

Ime:

Naslov:

Priimek :

Poštna številka :

Datum rojstva:

Kraj:

 

Občina:

KONTAKTNI TELEFON:

 

RAZRED (obkroži)

1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 

Velikost majice (obkroži): 5/6;  7/8;   9/11; 12/14 let

Plavalec:                  DA

             NE

1.

Skupina od 04. – 9. julija

1.

Oratorij

 

2.

Skupina od 10. – 15. julija

 

od 24. do 29. julija

 

           

Ime očeta: _____________    priimek očeta  ______________

 Ime matere: ___________________priimek matere ________________

 

Zdravstvene  posebnosti:

 

Epilepsija

 

Alergije splošno

 

Srčne težave

 

Alergije na zdravila

 

Piki žuželk

 

Astma  

 

Drugo:

 

< >Informacija nam bo omogočila, da poskrbimo za varnost vašega otroka v povezavi z njegovimi posebnimi potrebami. Spodaj podpisani starš/skrbnik prijavljam svojega otroka na Ankaran 2022. Spodaj podpisani starš/skrbnik prijavljam svojega otroka na Oratorij 2022.Z izpolnjeno in podpisano prijavnico dovoljujem, da se moj otrok udeleži počitnikovanja 2022 potrjujem, da sem seznanjen/a z njegovim programom in pravili obnašanja ter da z njimi soglašam.

Kraj in datum prijave:_____________________________Podpis staršev/skrbnika

 _______________________                                              ___________________

V času izvajanja programa počitnikovanja v Ankaranu in Oratorija v Libojah bomo izvajali vsa potrebna navodila in ukrepe za preprečevanje  okužbe in širjenja Okužbe z virusom COVID-19.

Kljub izvajanju vseh predlaganih ukrepov se lahko še vedno pojavijo primeri COVID-19 in druge okužbe. Vedite, da je ob udeležbi na počitnikovanju tveganje za prenos okužbe z virusom SARS-CoV-2 večje. 100% varnosti ne moremo doseči in to tveganje morate sprejeti tudi starši otrok, ki se prostovoljno udeležijo počitnikovanja. Voditelji počitnikovanja in celotna animatorska ekipa je odgovorna, da naredi čim več, da se morebitna okužba med udeleženci ne bi širila. A po drugi strani ne more prevzeti odgovornosti, če se to vseeno zgodi.

Če bo potrebno, boste starši pred odhodom s podpisom ustreznega obrazca, ki ga boste prejeli  pri zadnjih navodilih, prevzeli moralno odgovornost, da pošljete na počitnikovanje le zdravega otroka.

Brez navedenih podatkov prijava za počitnikovanje Ankaran 2022  in Oratorij 2022 ni možna. Zagotavljamo, da bo Župnija Griže kot izvajalka programa Ankaran 2022 in Oratorij 2022 in kot upravljavec osebnih podatkov zgoraj navedene podatke obdelovala in hranila izključno za izvedbo in informiranja o programu Ankaran 2022 in Oratorij 2022. S podatki bomo ravnali skladno z zakonom in jih ne bomo posredovali tretjim osebam. Vaše podatke bomo hranili do preklica. Hrambo in uporabo podatkov lahko kadarkoli prekličete na naslovu Župnije Griže

 

Program  in pravila počitnikovanja so na voljo na sedežu župnije.

 

Prosimo, izrazite tudi svoje soglasje ali nesoglasje z naslednjimi vrstami obdelave osebnih podatkov vašega otroka:

 

Soglašam, da se mojega otroka na programu Ankaran 2022 in Oratorij 2022lahko fotografira za namen arhiva počitnikovanja Ankaran 2022 in Oratorij 2022 in objavo v lokalnih medijih:

                                      DA                    NE

 

 

    

Vplačila: IZPOLNI  ORGANIZATOR

Datum:

obrok

 

   

obrok

 

   

SKUPNO

 

   

 

 

Lokacija:
Print Friendly and PDF