Preskoči na vsebino


Vnesite vaš naslov

Naši  rajni, ki se priporočajo v molitev:

V mesecu januarju so se poslovili: Franc Gominšek, Kasaze; Ivana Mastnak, Britne Sele;   Ivana Marijana Terglav, Žalec; Ladislav Cerar, Zabukovica; Nada Vodovnik, Bezovnik; Neža Grobin, Kasaze; Ignac Ravnak, Migojnice; Martin  Križnik. Zabukovica; Anka Brecl, Liboje; Ana Podpečan Kasaze; Pepi Petrovec, Pongrac; Amalija Podlesnik, Pongrac- Zagreben;  Vera Puh, Sončni hrib; Vida Prodenčar, Griže; Rajko  Eman, Pongrac; Frida Mirtl, Bezovnik. Marija Seibert, Zabukovica. Anica Ožir, Bezovnik, Karmen Obrez, Pongrac; Franc Branko Govejšek, Pongrac; Franc Podkoritnik, Zabukovica; Marija Pocajt, Pongrac;Anton Bezjak, Žalec; Ivana Kovač, Griže; Mici Kukec, Žalec; Kristina Grabler, Zabukovica; Štefanija in Anton Oblak, Zabukovica; Gera Pulko, Pongrac; Otmar Miroslav Blatnik, Zabukovica: Vida Kuzma, Pongrac;Mihel Polavder, Zabukovica; Miroslav Jevnišek, Migojnice; Albin Zorko, Kasaze; Helena Bobovnik, Pongrac; Katarina Frece, Liboje;Josip Kramarič, Griže; Karolina Pesko, Vrbje; Anton Žagač, Kasaze: Amalija Lah, Zabukovica; Angela Rojc Zabukovica; Marija Pišek, Migojnice; Olga Potočnik Lipovšek, Dobriša vas; Miran Vasle, Zabukovica, Ivan Dvanajščak, Pongrac; Ciril Okorn, Griže; Jožef Dravec, Dolenja vas; Amalija Potočnik, Zabukovica; Marija  Užmah, Griže; Marija Kotnik, Griže. Gospod, daj jim večni pokoj in večna luč naj jim sveti, naj počivajo v miru. Amen..

Za +Miroslav Jevnišek v Grižah 12 sv. maš in 115,00 € za obnovo dvorišča. Za + Albina Zorkota 3 sv. maše, Za + Heleno Bobovnik 4 sv. maše. Za + Katarino Frece 32. sv. maša in 455 € za obnovo dvorišča. Za + Katarino Pesko 1. sv. mašo. Za + Josipa Kramariča 1. sv. mašo. Za +  Antona Žagača 1 sv. mašo. Za + Mirana Vasleta 2 sv. mašo, za + Crila Okorna 3. sv. mašo. za + Marjijo Užmah ste doslej darovali 20 sv. maš in za župnijsko cerkev 650,00€. Hvala vsem darovalcem.

Lokacija:
Print Friendly and PDF